İçeriğe git

Ana menü:

Dil Konuşma

Eğitim > Destek Eğitim
DESTEK EĞİTİM PROGRAMLARI

Kurumumuzda
İşitme engelliler Destek Eğitim Programı ve
Dil/Konuşma Bozuklukları Destek Eğitim Programı Uygulanmaktadır

GELİŞİMSEL DİL MODÜLÜ
MODÜLÜN AMACI
Alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirebilme.
KAZANIMLAR
1. Dikkatini sese yöneltir.
2. Çeşitli sesleri ayırt eder.
3. İletişim sırasında ortak ilgiyi sürdürdüğünü gösteren uygun tepkiler verir.
4. İletişim kurarken sıra alır.
5. Basit yönergelere uyar.
6. Nesneleri tanır.
7. İletişim sırasında uygun jest ve mimikler kullanır.
8. Sözcük dağarcığını zenginleştirir.
9. Ekleri yerinde kullanır.
10. Karmaşık yönergelere uygun tepki verir.
11. Kurallarına uygun basit cümleler kurar.
12. Kurallarına uygun karmaşık cümleler kurar.
13. Cümlenin ögelerini yerinde kullanır.
14. Sorulan sorulara cevaplar verir.
15. Sorular sorar.
16. Karşılıklı konuşmaları başlatır, sürdürür ve tamamlar.
17. İstek, dilek, beğeni ve şikâyetlerini ilgili kişilere bildirir.
18. Karşılıklı konuşmaya istekli olur.
19. Öykü ve olayı oluş sırasına göre anlatır.
20. Yarım bırakılan öykü hakkında tahminde bulunur.
21. Günlük yaşamda farklı durumlara uygun konuşur.
MODÜLÜN SÜRESİ
Gelişimsel dil modülünün süresi 96 ders saatidir. Bu seanslar 72 ders saati bireysel, 24
ders saati grup eğitimi biçiminde düzenlenir.

 
Ara
Copyright 2016. All rights reserved.
İçeriğe dön | Ana menüye dön