İçeriğe git

Ana menü:

Dil/Konuşma

Eğitim
DESTEK EĞİTİM PROGRAMLARI

Kurumumuzda
İşitme engelliler Destek Eğitim Programı ve
Dil/Konuşma Bozuklukları Destek Eğitim Programı Uygulanmaktadır

ÖZÜR GRUBUNUN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
Bireyin sözel, sözel olmayan veya grafik sembol-işaret sistemlerini kullanarak
iletişim kurma (alma, gönderme, işlemleme, kavrama-anlama) yetisinde kişisel, sosyal,
eğitim ve iş hayatını etkileyen yetersizliklerdir. Bu yetersizliklerde işitme, dil ve
konuşma süreçleri hafif düzeyden çok ağır düzeye yayılan gelişimsel ya da edinilmiş
(sonradan ortaya çıkan) olarak etkilenebilir. Bu yetersizlikler belirli bir tıbbi nedene
dayalı olabileceği gibi belirli bir nedene bağlı olmayabilir ve/veya çeşitli özür gruplarına
ikincil olarak eşlik edebilir. Dil ve konuşma güçlükleri ana hatlarıyla beş alt grupta
modüler olarak toplanmıştır:
1. Sesletim (Artikülasyon) ve Ses Bilgisi (Fonoloji) Bozuklukları
: Konuşma seslerinin
ve dile ait ses birimlerin beklenenden farklı olarak sesletimi; ve ana dilin ses sistemi ve
ses birleşimlerini düzenleyen kuralları anlama ve kullanmada güçlüktür. Bu bozukluklar;
konuşma sesinin özelliklerinde, çarpıtılmalar; bir ses yerine başka ses kullanma, ses
düşürme, ekleme, arka sesleri (k, g) öne getirme (t, d), ya da sürtünmeli sesleri (f, v, s, z,
ş, j) durak sesi olarak çıkarma (t, d, p, b) gibi hata örüntüleri ile belirlenir. Bu durum
konuşmanın anlaşılırlığını olumsuz yönde etkiler.
2. Akıcı Konuşma Bozuklukları
: Konuşmada beklenenden farklı hız, ritim gözlenmesi,
ses, hece, sözcük ya da sözcük öbeği tekrarları, uzatmalar veya bloklar biçiminde
konuşma akışının kesintiye uğramasıdır. Bunlara aşırı gerginlik, çabalama davranışları ve
ikincil davranışlar eşlik edebilir.
3. Ses Bozuklukları
: Bireyin yaşına ve cinsiyetine uygun olmayan ses üretimi ve/veya
ses kalitesinin, perde (ton), şiddet, rezonans, ve/veya süre gibi özelliklerinde ortaya çıkan
bozukluklardır.
4. Gelişimsel Dil Bozuklukları:
Konuşma, yazı ve/veya diğer sembol sistemlerinin alıcı
(algılanması-anlaşılması) ve/veya ifade edici (kullanılması) boyutlarında dilin biçim
bilgisi (morfoloji), söz dizimi (sentaks), anlam bilgisi (semantik), edim bilgisi/kullanım
bilgisi (pragmatik) alt sistemlerini kapsayan bozukluklardır. Bu bozukluklar doğuştan
veya bebeklik/çocukluk çağında ortaya çıkan gelişimsel nitelik taşırlar.

5. Edinilmiş Dil Bozuklukları: Bu bozukluklar dil kazanıldıktan sonra çoğunlukla
ergenlik döneminde ya da yetişkin yaşlarda herhangi bir nedenle dil ve konuşmanın
kaybı biçiminde görülür. Bu bağlamda konuşma, yazı ve/veya diğer sembol sistemlerinin
alıcı (algılanması-anlaşılması) ve/veya ifade edici (kullanılması) boyutlarında dilin biçim
bilgisi (morfoloji), söz dizimi (sentaks), anlam bilgisi (semantik), edim bilgisi/kullanım
bilgisi (pragmatik) alt sistemlerini kapsayan bozukluklardır.

 
Ara
Copyright 2016. All rights reserved.
İçeriğe dön | Ana menüye dön